Kerteminde Kunstforening  
 
Ordinær generalforsamling tirsdag den 26. januar 2015 kl. 19.00 i Mødestedet, Strandvejen 10, Kerteminde
 
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens (bestyrelsens) beretning
3. Årsregnskab
4. Forslag til forhøjelse af medlemskontingent:  
Kr. 250, enkeltmedlemskab, 
Kr. 350, dobbeltmedlemskab
5. Valg af bestyrelse + 2 suppleanter
6. Valg af revisor + revisorsuppleant 
7. Eventuelt
 
Lovforslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Ad. Pkt. 5: 
 
Den nuværende bestyrelse består af: Inge Maigaard (formand), Finn Pedersen (kasserer), Annie Gertz Schleimann, Mogens Pedersen, Dorit Bertelsen, Bodil Vaupel, og Birgitte Flarup og suppleanterne Per Jensen og Ragna Tybjerg. 
 
Finn Pedersen, Mogens Pedersen og Birgitte Flarup er på valg. 
Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Ragna Tybjerg ønsker ikke genvalg.
 
Som revisorer er valgt: Frida og Arne Schmidt- Nielsen, og som revisor suppleant: Kurt Risskov Sørensen. Frida og Arne Schmidt Nielsen ønsker ikke genvalg.
 
Referat af generalforsamlingen vil blive sendt via e-mail til alle medlemmer, som foreningen har e-mail adr. på. Referatet vil desuden kunne ses på opslagstavlen i Toldboden og på foreningens hjemmeside. - Har vi endnu ikke din e-mail adr. så send den venligst til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..">Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
 
 
Efter generalforsamlingen vil der blive foretaget udlodning af kunstværker, som er købt af kunstforeningen. Disse værker kan ses på foreningens hjemmeside: www.Toldboden-kunst.dk
Deltagelse i udlodningen foregår ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved fuldmagt. 
Fuldmagt kan fremsendes til Kerteminde Kunstforening, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller til kasserer Finn Pedersen, Havnegade 8, 5300 Kerteminde, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., forud for generalforsamlingen, eller overbringes bestyrelsen ved generalforsamlingen. 
Der kan ligeledes sammen med fuldmagten fremsendes prioriteret ønskeliste. (Listen over erhvervede værker findes på hjemmesiden:www.Toldboden-kunst.dk).
Vindere, der er til stede på generalforsamlingen, personligt eller ved skriftlig fuldmagt, vælger i den udtrukne rækkefølge blandt de indkøbte, udstillede værker. Vindere, der ikke er til stede på generalforsamlingen, vil umiddelbart efter denne, via e-mail eller brev få besked om, at de har vundet og at de, personligt eller ved skriftlig fuldmagt i den udtrukne rækkefølge kan vælge mellem de resterende værker på Toldboden søndag den 31. januar kl. 14.00.
 
Venlig hilsen
Kerteminde Kunstforening
 

Toldboden

Strandgade 3
5300 Kerteminde

Tirsdag - Søndag kl. 12 - 16

Fri entré

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kunstportal Fyn

FB-FindUsonFacebook-online-72

Søg på sitet