Figurer & Fabler.    

Ingrid Duch og Frank Fenriz har det til fælles, at de dyrker det figurative, den mytiske fortælling, samt en tro på klassiske kunstneriske dyder, men begge i et nutidig og markant personligt billedsprog. De har begge en lige så stor inspiration fra mytiske fortællinger, film og tegneserier som fra billedkunstens verden.

 

Ingrid Duch bearbejder sine motiver i store koloristiske flader inspireret af mennesket og dyre skikkelsen. I et tidløst univers formes kompositioner, hvor skikkelserne skaber mening og relation. Mediet er æg tempera, men Ingrid Duch viser på udstillingen også arbejder i tegning og monotypi.

Frank Fenriz behandler i sine værker svære og komplicerede fortællinger og problemstillinger med et lille glimt i øjet og åbenhed for det tankevækkende i det menneskelige drama.

Skulpturerne er oftest i jern, bronze og aluminium- og i 3D. Frank Fenriz eksperimenterer med at flytte grænserne i skulpturkunsten ved hjælp af 3D. Udstillingen viser eksempler på, hvordan en skulptur kan laves i forskellige materialer og størrelser.

 

Billeder fra ArtTalk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kerteminde Kunstforening