Ny udstilling på Toldboden i april

Denne weekend udstiller som bekendt 70 kunstnere i Kerteminde Hallen ved Lions årlige kunstudstilling. Kunstinteresserede behøver imidlertid ikke fortvivle, når udstillingen lukker søndag eftermiddag. Kerteminde byder på kunst også resten af året, for eksempel er der allerede næste lørdag fernisering på en ny udstilling på Toldboden.

Ferniseringen er lørdag den 4. april kl. 14 – 16.
Kunstnerne,der udstiller, er Erwin Kuchta og Søren Søndergård.

Erwin Kutcha – Tegninger, skitser og malerier

"The most obvious facts will often be the most fertile fields for investigation". (Whyte, engelsk biolog).

Erwin Kutcha skitseblad pastel

Erwin Kuchta er tilknyttet Fyns Grafiske Værksted og viser tegninger, skitser og malerier i Toldboden.

Efter uddannelsen på Det Fynske Kunstakademi, opholdt Erwin Kutcha sig på Acadimia de Bella Arti Carrara Italien i halvandet år, og derefter to år i Mexico City, hvor han arbejdede sammen den mexicanske maler og billedhugger Mario Cabrera Cederwald.

Erwin Kutcha har gennem flere år haft ophold på det Danske institut i Athen, ligesom han har arbejdet i mester Diamantopoulos marmorværksted på den græske ø Tinos. Det er også blevet til studieophold i Stockholm og Berlin.

Søren Søndergård

Drøm nr. 5

SorenSondergaarddroem no 5-b

Uddannet fra Det Fynske Kunstakademi, derefter studierejser og udlandsophold i bl.a. Frankrig, Holland, Færøerne, Island og senest Canada.

Sørens Søndergaard har en lang række udstillinger nationalt og internationalt bag sig, i såvel gallerier som censurerede udstillinger.

Op gennem 1980erne lå Søren Søndergaards arbejder i forlængelse af efterkrigstidens abstrakte internationale ekspressionisme med påvirkning fra kunstnere som Asger Jorn, Karel Appel, Archile Gorky og Willem de Kooning. De nordiske figurative ekspressionister, bl.a. Edvard Munch og Jens Søndergaard, har dog også haft betydning.

De senere år har Søren Søndergaard især beskæftiget sig med figur- og landskabsmaleri, hvor især billede cyklussen 'Bedstemors Hus' har spillet en central rolle; et dyk ned i slægtens arkiver - både de håndgribelige og de mentale. Til en udstilling med nyere skandinavisk kunst i Tyskland 2013, bidrog Søren Søndergaard med en serie skovbilleder, og det er bl.a. billeder herfra, samt et udvalg fra separatudstillingen 'Bedstemors Hus', Søren Søndergaard viser i april i Toldboden.

© Kerteminde Kunstforening