Lokaler

Lokaler

Oversigtsplan

 

Entreen set fra indgangsdøren:

 

Døren set fra entreen:

 

 Rummet til venstre for indgang i stueplan set mod gården:

 

Rummet til venstre for indgang i stueplan set mod gaden

 

Rummet til højre for indgang i stueplan set mod gården:

 

Rummet til højre for indgang i stueplan set mod gaden:

 

Trappe mod 1. sal:

 

Samme trappe, men set fra 1. sal:

 

Rummet på første sal mod gården set fra trappenedgang:

 

Rummet på første sal mod gården set mod trappenedgang:

 

Rummet på første sal mod gaden set fra indgangsenden:

 

 Rummet på første sal mod gaden set mod indgangsenden 1:

 

Rummet på første sal mod gaden set mod indgangsenden 2: