Persondatapolitik

Vedtaget den 29.05.2019

Persondatapolitik

Kerteminde Kunstforenings persondatapolitik:

Iflg., EU's Persondataforordning af 25.maj 2018 skal bl.a. foreninger udarbejde en politik om indsamling, opbevaring og videregivelse persondata.

Indsamling af persondata
For Kerteminde kunstforenings medlemmer indsamler Kunstforeningen alene almindelige personlige oplysninger dvs. navn, adresse, telefonnummer og mailadresser.

Oplysningerne indsamles for at kunne administrere Kunstforeningens hverdag, herunder kommunikation mellem medlemmer og forening.

For at kunne formidle Kunstforeningens virke om udstillinger og andet anvendes endvidere situationsbilleder på Kerteminde Kunstforenings hjemmeside, i pressemeddelelser mv.

Deling af persondata
Bestyrelsen får udleveret en medlemsliste over kunstforeningens medlemmer med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Opbevaring af persondata
Data slettes ved udmeldelse.

Af hensyn til historiske data kan Kunstforeningen dog opbevare data længere end de angivne tidsfrister.

Dataansvarlig er formanden / kassereren.