4. marts – 26. marts 2023

Delinger

Delinger

Udstillingen ”delinger” viser fællesværker – grafiske værker af kunstgruppen med samme navn.

Medlemmerne i ”delinger” har hver især en tilknytning til Fyns Grafiske Værksted, hvor gruppen opstod i foråret 2019.

Den blev til ud fra et fælles ønske om at dele grafiske erfaringer, udvikle grafikken, samtale og samarbejde omkring dette.

Udstillingen er således skabt gennem samarbejde og bearbejdning af plader og tryk, som er ”delt” – det vil sige, at én grafisk kunstner starter det enkelte tryk (på sin måde) – hvorefter en anden trykker nyt ovenpå det eksisterende. Dette sker flere gange for det enkelte tryk – og alle tryk er således bearbejdet af mindst 2 grafikere – og måske flere.

Gennem samtale er værkerne yderligere blevet vurderet og bearbejdet. Det enkelte værk skabes over tid – en tid hvor gruppen sætter præg på hinandens arbejde. Nye erfaringer, udfordringer og værker bliver til.