5. april – 30. april 2023

Proces

Dorte Bundesen • Gitte Harslev • Josephine Ernst • Karen Serena • Lene Bennike • Lise Frølund • Ulla Mørch • Vibeke Frost Laursen • Åse Højer

”Proces” er: Fri leg, omvej, udvikling, nysgerrighed, benspænd, at lade fotoet være skitsen.

Navnet ”Proces” står for en gruppe billedkunstnere, der arbejder med instant foto som et middel til at finde deres egen vej til en anderledes arbejdsproces.

Som arbejdsmetode tager vi hver især en række instant fotos og bruger dem som vores inspiration til at finde frem til nye værker. Vi arbejder ikke med et fælles tema, men med et fælles element i vores arbejdsproces: en række fotos taget med et instant kamera.

Vi beskriver alle vores egen vej fra fotos til færdige værker og det vil være ganske forskelligt for alle kunstnere, hvilken vej de har fulgt fra fotos til værk. Vi betragter beskrivelsen af den enkeltes arbejdsproces som et særdeles væsentligt element i den fælles udstilling, vores arbejde fører frem til. Vi arbejder indenfor vidt forskellige medier – keramik, maleri, foto, tegning, mixed media, vævning, installation, grafik …